راهمنایی و مشاوره و درمان

راهنمایی و مشاوره
براي كودكان، نوجوانان، خانواده ها و بزرگسالان

نمونه هايي إز مشكلات كودكان براي إرجاع به راهنمايي و مشاوره ميتواند شامل؛
. اختلال يادگيري
. ناتواني در خواندن و نوشتن
. بيش فعالي
. افسردگي
. استرس
. علايم و مشكلات فيزيكي كه ريشه در مشكلات رواني كودك دارند
. احساس ناامني و تغييرات خلقي
. غم

نمونه هايي از مشكلات نوجوانان براي إرجاع به راهنمايي و مشاوره ميتواند شامل؛
. تنهايي
. احساس ناامنيتي و عزت نفس پايين
. اضطراب أعم از اضطراب حضور در جمع، اضطراب امتحان
. استرس و فشار روحي به علت مشغله زياد (مدرسه، كار، دوستان، خانواده و پارتنر)
. مشكلات مدرسه منجمله اذيت و آزار يا تضاد با دوستان يا معلمين)
. شكست هاي عاطفي و عشقي
. بحث و اختلاف با والدين يا احساس عدم درك شدن از ناحيه والدين
. طلاق و يا از دست دادن يكي از اعضاي خانواده
. خودزني و يا افكار خودكشي
. پرخاشگري و از كوره به در رفتن
. اختلال در خواب و ديدن كابوس

نمونه هايي از مشكلات زوجين
. عدم ارتباط كلامي صحيح و مثبت
. اختلاف
. طلاق
. مشكلات جنسي

Comments are closed.