Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK & PATIENTSIKKERHED

Privatlivspolitik
Jeg behandler persondata, og jeg tager din databeskyttelse og mit dataansvar alvorligt.

Jeg har formuleret denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

Link til Privatlivspolitik Regler


Patientsikkerhed

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner

der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Ved utilsigtede hændelser i forbindelse med din behandling og ophold i min praksis, kan du henvende dig til Patientsikkerhedsstyrelsen.

Pjece om patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (pdf link)
Link til klagemuligheder
Link til patientstyrelsen